Rodzina dwupokoleniowa

Przez wieki rodzina przyjmowała wiele postaci, jednak obecnie większości z nas najlepiej znany jest typ , wytworzony w połowie dwudziestego wieku (mąż, żona i 2,4 dziecka). Z czasem, kiedy pary coraz częściej wybierały konkubinat zamiast małżeństwa, a jednocześnie coraz więcej małżeństw kończyło się rozwodem, typowa rodzina dwupokoleniowa nie tyle się zmieniła, ile po prostu zanikła. Współczesna socjologia mówi o „jednostkach rodzinnych” albo „sieciach”, przybierających różnorakie formy. Dorośli mogą być rodzicami, samotnymi bądź w związku małżeńskim, przyjaciółmi bądź konkubentami; dzieci mogą być rodzeństwem, rodzeństwem przyrodnim bądź przybranym; oprócz tego występują dziadkowie, dziadkowie przybrani, eksdziadkowie i cała masa innych krewnych i znajomych, swoją liczbą dorównująca krewnym i znajomym Królika z Kubusia Puchatka. Oznacza to nieskończoną liczbę możliwych rodzin, z których każda odznacza się własną, specyficzną dynamiką.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.