ROLA KULTUROWA

Rola kulturowa gry i zaba­wy najlepiej ujawnia się w ograniczeniach, jakie nakładają one na wrodzoną człowiekowi pożądli­wość. Zgodnie z powszechnie przyjętą opinią, dobrego gracza poznaje się po tym, że potrafi z dystansem, obojętnością i przynajmniej pozo­rami zimnej krwi przyjąć porażkę wieńczącą skrajny wysiłek albo najdotkliwszą nawet prze­graną. Z zasady przyjmuje się decyzję sędziego, nawet niesprawiedliwą. Do wypaczenia agon do­chodzi w chwili, gdy ktoś w ogóle przestaje się liczyć z sędzią i sądem.W dziedzinie gier hazardowych wypaczenie za­sady następuje w momencie, gdy gracz przestaje liczyć na przypadek, to znaczy przestaje uważać przypadek za czynnik bezosobowy i bezstronny, za beznamiętny i wyzbyty pamięci, czysto mecha­niczny skutek praw rządzących podziałem szans.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.