RÓŻNE KATEGORIE

Skądinąd jest rzeczą oczy­wistą, że przebieramy się czy zakładamy maskę z myślą o innych. Zabawy i gry związane z oszo­łomieniem nie różnią się pod tym względem od pozostałych: huśtawka, karuzela, zjeżdżanie na sa­neczkach — wszystko to wymaga podniecenia, zbiorowego zapału, które potęgują wywołane przez nie upojenie.Tak więc różne kategorie gier i zabaw: agon (na mocy definicji), alea, mimicry, ilinx — za­kładają nie samotność, lecz gromadę. Zazwyczaj idzie jednak o krąg nieuchronnie ograniczony. Wobec tego, że każdy ma kolejno wziąć udział w grze czy zabawie, uprawiając ją zgodnie z włas­nymi upodobaniami oraz zgodnie z regułami — ilość uczestników nie może rosnąć w nieskończo­ność.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.