Rozwój dzieci

Do tej zmiany dziecięcych sposobów bawienia się, która nastąpiła w ciągu jednego zaledwie pokolenia, przyczyniły się dwa skutki uboczne współczesnej kultury. Po pierwsze, wspomniany wyżej rozwój możliwości technologicznych, którego wady i zalety omówimy jeszcze w rozdziałach 8 i 9, przyniósł kuszącą alternatywę dla zabaw na świeżym powietrzu. Po drugie, znaczny wzrost rodzicielskich obaw doprowadził do ograniczenia fizycznej aktywności dzieci, ich zabaw, ich swobodnego wałęsania się poza domem. Część tych obaw ma racjonalne uzasadnienie – na przykład szybki rozwój motoryzacji spowodował, że ulice z roku na rok stają się mniej bezpieczne, a przy coraz większej liczbie pracujących rodziców zmniejsza się liczba „skierowanych na ulicę oczu”, pilnujących bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Część tych strachów jest jednak w dużym stopniu irracjonalna i stanowi konsekwencję naszej multimedialnej kultury.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.