RZĄDZĄCE ZASADY

Inaczej mówiąc, zasady rządzące różnymi rodzajami gier czy zabaw: przypadek czy zręcz­ność, szczęśliwy los czy dowiedziona przewaga — przejawiają się również poza zamkniętym światem gier i zabaw. Trzeba jednak pamiętać, że światem gier i zabaw zasady te rządzą w sposób absolutny, nie znoszący sprzeciwu, jakby to był świat fikcyj­ny, niejako bez materii i prawa ciążenia, gdy tym­czasem w wieloznacznym, złożonym świecie sto­sunków międzyludzkich działanie ich nie jest nig­dy wyodrębnione, władcze ani też z góry wyty­czone: pociąga ono za sobą nieuchronne konsek­wencje. Działanie to jest płodne, choć rodzi zarów­no dobro, jak i zło.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.