SKRAJNY PRZYPADEK

Tu wymienia się nie tylko psy, ale lisy, kruki, kraby, co tylko przyjdzie do głowy. Rywal, nim przejdzie do walki, musi odtworzyć swoje ciało w odwrotnym porządku. Tej imaginacyjnej walce towarzyszą okrzyki obecnych, którzy namiętnie śledzą epizody pojedynku.W tym stadium zabawa „zręcznościowa” staje się niewątpliwie zjawiskiem kulturowym: czynni­kiem nawiązania kontaktu i zbiorowej uciechy wśród chłodu i długotrwałych mroków czy nocy arktycznej. Ten skrajny przypadek nie stanowi wyjątku, dowodzi jednak szczególnie dobitnie, jak dalece gra czy zabawa, z natury swej jednostko­wa, podlega z łatwością wszelkiego rodzaju roz­budowaniu i wzbogaceniu, które w danym przy­padku czynią z niej swego rodzaju instytucję.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.