STAŁE WIĄZANIE

Gry hazardowe stale wiązano z przewidywaniem przyszłości; zawody różnego rodzaju bądź turnie­je zagadek pełniły rolę próby w rytuałach powo­ływania na jakieś stanowisko czy do ważnej służ­by. Obecne gry czy zabawy często nie całkiem wyzbyły się swego pierwotnego sakralnego cha­rakteru. Eskimosi grają w bilboketa jedynie w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą, i to pod warunkiem, że nazajutrz nie idą na łowy. Tego ro­dzaju zastrzeżenie nie miałoby sensu, gdyby zabawa nie była dawniej czymś więcej niż zwykłą rozryw­ką. W istocie stanowi ona pretekst do różnego ro­dzaju recytacji mnemotechnicznych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.