SWOBODNE POCZYNANIA WOLI

Połączenia alea i agon są swobodnymi poczy­naniami woli, w których punktem wyjścia jest zadowolenie, jakiego doznajemy przezwyciężając trudności arbitralnie ustanowione i dobrowolnie zaakceptowane. Sojusz mimicry oraz ilinx wiedzie natomiast ku całkowitemu, nieodwracalnemu sza­łowi, który w swych najczystszych formach wy­daje się przeciwieństwem gry, to znaczy jawi się jako dogłębna przemiana warunków życia; wy­wołany w ten sposób trans, pozbawiony wszel­kiego uporządkowania, w tym samym stopniu zda­je się górować mocą, jakością oraz napięciem nad światem rzeczywistym, w jakim świat rzeczywisty góruje nad czynnościami formalnymi, podporząd­kowanymi prawu, chronionymi, takimi jak gry i zabawy poddane dopełniającym regułom agon i alea, a zatem całkowicie uporządkowane.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.