SYMETRYCZNE METODY

Ta ustępliwość znaczy, że gracz zdaje się na rzut kości, że działanie swe ograni­cza do rzucenia ich i odczytania rezultatu. Re­guła nakazuje tu wstrzymać się od działania, by nie sfałszować wyroku losu lub nie zadać mu gwałtu.Oczywiście są to dwie symetryczne metody za­pewniania pełnej równowagi, absolutnej równości między zawodnikami. Z tym, że jedna z nich to walka woli przeciwko zewnętrznym przeszkodom, druga —• kapitulacja woli wobec rzekomego znaku wieszczego. Dlatego też współzawodnictwo to nie­ustanne ćwiczenie i zaprawianie się, korzystne dla ludzkich zdolności i walorów, fatalizm zaś to fun­damentalna gnuśność. Pierwsza postawa nakazuje rozwijanie wszelkiej osobistej przewagi, druga — każe w bezruchu i milczeniu czekać na konsek­rację lub wyrok skazujący, przychodzące z ze­wnątrz.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.