SZTUCZNE OSZOŁOMIENIE

Współzawodnictwo to jedno z praw potocznego życia. Jest w nim miejsce dla hazardu i pozoro­wania, jak tego dowodzi obecność rzezimieszków, szpiegów oraz uciekinierów. Oszołomienie nato­miast nie ma tu nic do roboty, chyba tylko w nie­których, nielicznych zawodach, gdzie zresztą — dla zawodowca — cały problem sprowadza się do zapanowania nad oszołomieniem. Poza tym oszo­łomienie zawsze prawie idzie w parze z zagroże­niem życia. Tam, gdzie wywołuje się je sztucz­nie — w przypadku machin jarmarcznych — sto­suje się wszelkie środki ostrożności, by nie do­puścić do wypadku. Mimo wszystko dochodzi jed­nak do wypadków, nawet przy machinach pomy­ślanych i skonstruowanych tak, by wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwo, i w dodatku podda­wanych okresowym przeglądom.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.