Tradycja

Równość szans i stopniowo coraz większa niezależność finansowa kobiet spowodowały upadek tego tradycyjnego podziału. Jeśli w rodzinie jest tylko jedno z rodziców albo jeśli oboje pracują, to kto wychowuje, a kto żywi? A jeśli zmienimy dotychczasowy sposób postrzegania ludzkich zachowań i różnic płci – przecież mężczyźni mogą zmieniać pieluszki, a kobiety przewodniczyć radom nadzorczym – tradycyjny stereotyp w ogóle przestaje mieć zastosowanie. Natomiast z punktu widzenia biologii różnice hormonalne związane z dwiema rolami, do jakich przeznaczyła nas ewolucja, istnieją nadal. Nasze DNA determinuje, że kobiety nadal odczuwają potrzebę karmienia i wychowywania, a mężczyźni dostarczania żywności i chronienia. Zaiste interesujące czasy!

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.