TRADYCYJNE AKCESORIA

W Afryce i na Antylach obecni towarzyszą de­likwentowi, zachęcają go, podają mu tradycyjne akcesoria danego bóstwa, aktor zaś komponuje swą rolę na podstawie znajomości charakteru i ży­cia danej postaci oraz wspomnień z seansów, w których poprzednio brał udział. Rodzaj delirium, w którym pozostaje, nie pozwala na fantazję czy inicjatywę: człowiek zachowuje się tak, jak tego po nim oczekują, tak jak, jego zdaniem, powi­nien się zachowywać. Alfred Metraux analizując rozwój i charakter transu w przypadku Wudu wykazał,’ że początkowo występuje u delikwenta świadoma wola poddania się atakowi, stosowna technika mająca na celu wywołanie ataku oraz liturgiczna stylizacja jego przebiegu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.