UCZESTNICTWO WE WSZYSTKIM

Uczestniczą jednak w tym wszystkim, gdyż reguła społeczna polega na tym, aby uczestniczyć. Uczest­niczą w dodatku z całym przekonaniem, wyobra­żają sobie bowiem, jak zresztą wyobrażają to sobie ofiarnicy, że ludzie w maskach są przeisto­czeni, opętani, wydani na pastwę mocy, które się w nich zadomowiły. By oddać się duchom ist­niejącym jedynie w ich mniemaniu i doznać na sobie ich brutalnej mocy, wykonawcy muszą je przyzywać, prowokować, samych siebie doprowa­dzić do końcowego transu, który pozwala na to niezwykłe nawiedzenie. W tym celu korzystają z mnóstwa sposobów, z których żaden nie wydaje się im podejrzany: post, narkotyki, hipnoza, mu­zyka jednostajna lub przenikliwa, zgiełk, paro- ksyzmy hałasu i ruchu, pijaństwo, krzyki i skoki składają się na jedną całość.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.