UDZIAŁ W ROZGRYWCE

W rozgrywce może wziąć udział tylko ogra­niczona ilość osób, stowarzyszonych lub nie sto­warzyszonych. Gra czy zabawa jawi się więc czę­sto jako zajęcie niewielkich grupek wtajemniczo­nych czy ajicionados, oddających się ulubionej rozrywce przez jakiś czas z dala od innych. Nie­mniej rzesza widzów sprzyja mimicry, podobnie jak zbiorowy ruch pobudza ilinx, by z kolei nim się sycić. W pewnych okolicznościach nawet gry i zaba­wy, które z istoty swej zdają się przeznaczone dla niewielkiej gromadki czynnych uczestników, wykraczają poza własne granice i przybierają for­my odmienne.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.