USPOŁECZNIONA FORMA

W wypadku agon tą uspołecznioną formą jest przede wszystkim sport, do którego dołącza się niedoskonała forma zawodów, przemycają­cych — obok zasługi — element przypadkowości, jak to jest w radiowych „zgaduj zgadulach” czy innych konkursach, wiążących się z reklamą han­dlową. W dziedzinie alea — aspekt uspołeczniony to kasyna, wyścigi, loterie państwowe oraz naj­rozmaitsze rodzaje „toto-lotków”; w dziedzinie mi­micry — sztuki widowiskowe, od opery po mario­netki i atrakcje jarmarczne, a także — w formie mniej czystej — karnawał i bal maskowy; wresz­cie, jeśli idzie o ilinx — zabawy ludowe i różne sezonowe okazje do hulania i uciechy.Badając gry i zabawy, osobny rozdział poświę­cić należy formom, dzięki którym gry i zabawy przenikają bezpośrednio do codziennych obycza­jów. Dzięki temu udziałowi gier i zabaw różne kultury zyskują bowiem najbardziej znamienne spośród swoich zwyczajów oraz instytucji.

 

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.