UZNANIE NARODU

Toteż gry i zabawy, które cieszą się uznaniem danego narodu, mogą także pomóc w określeniu jego rysów moralnych czy intelektualnych i posłużyć za dowód ścisłości opisu; dzięki temu, że w grze czy zabawie dane cechy występują wyraziściej, opis zyskuje na autentyczności.Można by nie bez racji podjąć próbę określenia pewnej kultury biorąc za punkt wyjścia gry i zabawy, które cieszą się w niej szczególnym powodzeniem. Jeśli bowiem gry i zabawy są czyn­nikiem kulturotwórczym, a zarazem obrazem kul­tury, wynikałoby z tego poniekąd, że daną cywi­lizację, a w ramach tej cywilizacji jakąś jedną epokę można by scharakteryzować wychodząc od właściwych jej gier i zabaw. Gry i zabawy z na­tury rzeczy wyrażają ogólną fizjonomię epoki i dostarczają użytecznych informacji na temat upodobań, słabości i sił danego społeczeństwa w określonym momencie jego rozwoju.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.