UZNANY SYSTEM WARTOŚCI

Gry i zabawy — stanowiąc wyraz uznanego sy­stemu wartości lub swoistą klapę bezpieczeństwa — są chyba z natury rzeczy związane ze stylem i po­wołaniem różnych kultur. Związek jest luźny lub ścisły, stosunek oczywisty lub bliżej nieokreślony, ale nieuchronny. W tej sytuacji otwiera się przed nami droga ku poczynaniom szerzej zakrojonym i z pozoru zuchwalszym, może jednak nie tak zda­nym na przypadek jak zwykłe poszukiwanie epi­zodycznych korelacji. Można założyć, że zasady przesądzające o charakterze gier i zabaw i po­zwalające na ich klasyfikację oddziałują poza obszarem na mocy definicji wyodrębnionym, uję­tym w reguły, fikcyjnym, zastrzeżonym dla gier, dzięki któremu pozostają one tylko grami i zaba­wami.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.