UZYSKANIE EKSTAZY

Odnajduje się je także na wybrzeżach Pacyfiku, zwłaszcza w sta­nach północno-zachodnich Ameryki Północnej, u Araukanów i w Indonezji.2 Niezależnie od lo­kalnych różnic szamanizm polega zawsze na gwał­townym kryzysie, chwilowej utracie przytomności, kiedy szamana nawiedza jeden lub parę duchów. Odbywa on wówczas magiczną podróż do innego świata, o której opowiada słowami i mimiką. Eks­tazę uzyskuje dzięki narkotykom, dzięki halucy­nogennemu grzybowi (rodzaj huby), śpiewowi lub konwulsy jnemu podrygiwaniu, za pomocą dźwięków bębna, kąpieli w parze, dymu z ka­dzidła lub konopi albo wreszcie przez hipnozę spo­wodowaną wpatrywaniem się aż do zawrotu głowy w płomienie ogniska.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.