W CZASIE INICJACJI

W czasie inicjacji jedna z maszkar ściga młodych z biczem w ręku. Na rozkaz ini­cjującego młodzi chwytają maszkarę, obezwład­niają, rozbrajają, zdzierają z niej przebranie i ma­skę, by odkryć kogoś ze starszyzny plemiennej. Teraz należą już do drugiego obozu. To oni budzą lęk. Przebrani na biało, z maskami na twa­rzy, uosabiają duchy zmarłych, strasząc niewta­jemniczonych, maltretując każdego, kogo spotkają lub kogo uważają za winnego. Często tworzą bra­ctwa półsekretne lub podlegają drugiej inicjacji, po której wchodzą do takich bractw. Podobnie jak pierwsza inicjacja, także i druga wiąże się z róż­nymi szykanami, bolesnymi próbami, niekiedy z katalepsją faktyczną lub udaną, naśladowaniem śmierci i zmartwychwstania. Podobna i w tym do pierwszej poucza, że owe rzekome duchy to tylko przebrani ludzie, a ich grobowe głosy doby­wają się ze szczególnie potężnych rombów.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.