W KAŻDEJ KULTURZE

W każdej kulturze dokonuje się więc utajony, nie­pełny i niedokładny podział na wartości, którym przyznaje się znaczenie społeczne, oraz na inne, które rozwijają się wówczas w pozostawionych im podrzędnych dziedzinach, gdzie grom i zabawom przypada niepoślednie miejsce. Dlatego też można postawić sobie pytanie, czy rożnorodnośc kultur, odmienność rysów nadających każdej z nich włas­ne oblicze — nie pozostaje w związku z charakte­rem pewnych gier czy zabaw, które kwitną w ra­mach danych kultur, gdy w innych cieszą się znacznie mniejszym powodzeniem. Rzecz jasna, że próba zdefiniowania kultury na podstawie samych tylko gier i zabaw byłaby przedsięwzięciem zuchwałym i prawdopodobnie płonnym. Każda kultura bowiem zna i uprawia równocześnie całe mnóstwo gier i zabaw różnego rodzaju.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.