W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

Fakt, że stawia się na poszczególne konie, nie zmienia istoty wyścigu. Nie mamy tu do czynienia ze związkiem, lecz je­dynie ze zwyczajnym spotkaniem, wcale zresztą nie przypadkowym, lecz tłumaczącym się przez sam charakter zasad gry i zabawy.Zasady te nawet w pary nie zawsze kojarzą się z równą łatwością. Treść owych sześciu teore­tycznych związków każdemu z nich nadaje inny stopień prawdopodobieństwa, inną owocność. W niektórych przypadkach z natury owych treści wynika, że związek ich jest od początku niemożli­wy albo też, jeśli do niego dochodzi, wykracza się poza świat gier i zabaw. Niektóre inne kombi­nacje, choć z natury dozwolone, występują rzadko i przypadkowo, gdyż nie odpowiadają żadnym koniecznym powinowactwom.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.