W OBU WYPADKACH

W obu jednak wypadkach ujawnić można dzia­łanie tych samych mechanizmów jakimi są:potrzeba samoutwierdzenia, ambicja udowodnie­nia swej wyższości;upodobanie do rzucania wyzwań, do ustalania rekordu albo przynajmniej do przezwyciężania trudności;oczekiwanie na łaskę losu, ściganie jej; czerpanie przyjemności z tajemnicy, z ubrania, z przebierania się;czerpanie przyjemności z doznawania lub bu­dzenia lęku;dążenie do powtarzania, do symetrii, lub wprost przeciwnie — radość improwizowania, wymyśla­nia, nieskończonego urozmaicania rozwiązań; dążenie do wyjaśnienia tajemnicy, zagadki; zadowolenie, jakiego dostarczają wszelkie sztuki polegające na kombinowaniu;chęć zmierzenia z innymi swych sił, zręczności, szybkości, odporności, zimnej krwi, pomysłowości;ustalanie reguł i norm prawnych: obowiązek przestrzegania ich, pokusa obchodzenia;wreszcie oszołomienie i upojenie, tęsknota za ekstazą, pożądanie rozkosznej paniki.Wszystkie te postawy i bodźce, niekiedy zresztą wyłączające się wzajemnie, odnajdujemy zarówno w marginesowym i abstrakcyjnym świecie gier i zabaw, jak też w nie podlegającym ochronie świecie bytu społecznego, gdzie czyny pociągają za sobą pełne konsekwencje.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.