W ZNAKOMITYM DZIELE

Tymczasem Huizinga w 1938 roku w swym zna­komitym dziele Homo ludens postawił tezę wręcz przeciwną: to właśnie kultura bierze początek z zabawy. Zabawa to zarazem inwencja i wolność, fantazja i dyscyplina. Wszelkie istotne przejawy kultury wzorowane są na zabawie. Kultura ko­rzysta z postawy poznawczej, z poszanowania dla reguł, z dystansu wobec potocznego życia — z tego wszystkiego, co właśnie zabawa tworzy i podsyca. Z pewnego punktu widzenia reguły prawne, poetyckie, muzyczne, prawa perspekty­wy, inscenizacji i liturgii, taktyki wojskowej, spo­rów filozoficznych — to wszystko reguły gry i za­bawy. Ustanawiają one konwencje, których musi się przestrzegać, a ich misterne struktury tworzą ni mniej, ni więcej tylko podstawę cywilizacji.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.