WSPÓŁDZIAŁANIE GRUPY

Cała grupa współdziała z tą wspaniałą chorobą, z tymi uświęconymi konwulsjami. W czasie święta taniec, ceremonia, mimika to jedynie wstęp do tego, co ma nastąpić. Ten wstęp daje początek podnieceniu, które potem będzie coraz bardziej narastać. Udawanie ustępuje wówczas miejsca oszołomieniu. Jak uprzedza o tym Kabała, czło­wiek udając maszkarę staje się nią. Dzieci i ko­biety pod grozą śmierci nie mogą brać udziału w sporządzaniu masek, strojów rytualnych oraz in­nych przyborów wykorzystywanych potem do straszenia ich. Jakże jednak dzieci miałyby nie wiedzieć, że to tylko maskarada i urojenie, że pod przybraniem ukrywają się ich właśni rodzice?

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.