WSPÓŁZALEŻNOŚĆ GIER, ZABAW I KULTUR

Stałość i uniwersalność idą w parze. Jest to tym znamienniejsze, że gry i zabawy w dużej mierze zależą od kultur, w których ramach się je upra­wia. Ujawniają upodobania, stanowią dalszy ciąg zwyczajów, odzwierciedlają wierzenia. W starożyt­ności „młynek” to labirynt, w którym posuwa się kamień — to znaczy duszę — ku wyjściu. Z na­dejściem chrześcijaństwa rysunek wydłuża się i upraszcza, odtwarzając plan bazyliki; idzie o to, by doprowadzić duszę, by przepchnąć kamyk do nieba, raju, korony lub chwały niebieskiej, co odpowiada głównemu ołtarzowi w kościele, sche­matycznie przedstawianemu na ziemi za pomocą prostokątów. W Indiach grano w szachy z czte­rema królami. Gra przeszła w średniowieczu na Zachód.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.