WSZELKA INSTYTUCJA

Wszelka instytucja działa poniekąd jak gra czy zabawa, jawi się tedy jako gra czy zabawa, którą pależało wprowadzić opierając się na nowych za­sadach i która wyrugowała dawniejszą grę czy zabawę. Ta nowa odpowiada innym potrzebom, stawia na piedestale inne normy i systemy praw, wymaga innych cnót oraz innych skłonności. Z tego punktu widzenia rewolucja jawi się jako zmiana zasad gry; tak na przykład korzyści czy obowiązki wynikające dawniej z pochodzenia te­raz powinny być związane z osobistymi zasługa­mi, których dowodzi się drogą konkursu czy egza­minu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.