WYBÓR SZAMANA

Szamana wybiera się zresztą zazwyczaj z po­wodu jego psychopatycznych predyspozycji. Kan­dydat wyznaczony bądź na zasadzie dziedziczności, bądź ze względu na charakter, bądź przez jakiś cud wiedzie życie samotne i dalekie od jakiej­kolwiek cywilizacji. U Tunguzów przechowało się wspomnienie, że kandydat taki miał się żywić zwierzyną upolowaną własnymi zębami. Powoła­nie jego objawia się jako rodzaj ataku epileptycz­nego, który niejako upoważnia go do poddania się innym atakom i stanowi rękojmię ich nadprzyro­dzonego charakteru. Ataki owe mają charakter popisów, w czasie których niemal na zawołanie do­chodzi do tak zwanej „histerii zawodowej”. Za­strzeżona na tę okazję histeria stanowi nieodłącz­ny element seansów z udziałem szamana.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.