Wychowanie dzieci

Ponieważ robiły to w domu, nieopłacane, zajmując się przy tym także gotowaniem i sprzątaniem, nikt nie traktował wychowywania dziecka jako jakiegoś szczególnie ważnego zajęcia. Natomiast rola ojca była wyraźnie określona i znacząca. Od pierwotnego myśliwego po archetypicz- nego żywiciela z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, wieszającego kapelusz z okrzykiem: „Kochanie, jestem w domu!”, mężczyzna zawsze grał rolę żywiciela i opiekuna rodziny. Jego stosunki z dziećmi najczęściej były luźne i polegały głównie na egzekwowaniu dyscypliny, natomiast fakt pracy poza domem i zarabiania na chleb dawał mu nieporównanie wyższy status niż kobiecie. Bez względu na to, co sądzimy o społecznej i ekonomicznej niesprawiedliwości takiego układu, przynajmniej określał on rolę ojca i matki.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.