Wychowanie fizyczne: czas zabawy i czas paranoi

Coraz częściej słychać głosy zaniepokojenia zmniejszającym się zainteresowaniem dzieci ćwiczeniami fizycznymi. Szczególnie dobrze zostało to przebadane w Japonii, gdzie od lat sześćdziesiątych Central Council for Education [Centralna Rada do spraw Edukacji – przyp. tłum.] prowadzi coroczny monitoring rozwoju dzieci. Od połowy lat osiemdziesiątych zaobserwowano stałe pogarszanie się fizycznej sprawności. Dzieci nie potrafią już tak szybko biegać, skakać tak wysoko ani tak sprawnie łapać piłki jak dawnej. Central Council przypisuje to zmianie stylu życia – grom komputerowym, kurczeniu się przestrzeni do uprawniania gimnastyki i sportów oraz nieodpowiedniej diecie – i konkluduje: „Obecnie płacimy wysoką cenę za to, co nieświadomie utraciliśmy”. Badania sprawności fizycznej dzieci w Szwajcarii, przeprowadzone w 2004 roku, przyniosły podobne wyniki.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.