WYJŚCIE PRAWA

Wyjaśniać gry i zabawy biorąc za punkt wyjścia prawa, zwyczaje i liturgię czy też wprost przeciwnie — wyjaśniać prawodawstwo, liturgię, zasady strategii, logiki czy estetyki postawą zaba­wową — to dwie operacje dopełniające się, rów­nie płodne, jeśli tylko żadna z nich nie rości sobie praw do wyłączności. Struktury zabawowe i struk­tury utylitarne są często identyczne, natomiast czynności porządkowane przez owe struktury nie dają się w określonym miejscu i czasie sprowadzić jedna do drugiej. W każdym zaś razie działają one w dziedzinach całkowicie różnych. Jednakże to, co wyraża się w zabawie, nie różni się od tego, co znajduje wyraz w kulturze. W obu przypadkach działają takie same mechanizmy.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.