WYMOWNE CYFRY

Ot parę wymownych cyfr: sto tysięcy mieszkańców Paryża zasięga co dzień pora­dy sześciu tysięcy wróżbitów, jasnowidzów i chi- romantek; według danych Narodowego Instytutu Statystycznego Francuzi co roku pozostawiają u astrologów, magów oraz innych „fakirów” ni mniej, ni więcej tylko trzydzieści cztery miliardy franków. W Stanach Zjednoczonych badania z 1953 roku ujawniły trzydzieści tysięcy zawodo­wych astrologów, dwadzieścia pism specjalizują­cych się w astrologii (jedno z nich w nakładzie pięciuset tysięcy egzemplarzy) oraz dwa tysiące periodyków publikujących rubrykę astrologiczną. Według tych samych danych sumy wydawane na samo tylko radzenie się gwiazd, nie mówiąc o in­nych metodach sondowania przyszłości — wyno­szą około dwustu milionów dolarów.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.