WYRAŹNA TENDENCJA

Te popisy brzuchomówstwa oraz iluzjonizmu nierzadko występują w dziedzinie, w której prze­jawia się równocześnie wyraźna tendencja do metapsychiki oraz fakiryzmu: władza nad ogniem (trzymanie w ustach żarzących się głowni, chwy­tanie rękoma rozpalonych sztab żelaza), wstępo­wanie bosymi stopami po drabinie z ostrzy, za­dawanie sobie nożem ran, które nie krwawią lub natychmiast się zabliźniają. Bardzo często wszyst­ko to jest bliskie prestidigitatorstwa.Istotne jest jednak nie dozowanie — niewątpli­wie bardzo różne — rozmyślnego udawania oraz rzeczywistych transów, lecz fakt bardzo ścisłego niejako nieuchronnego powinowactwa między oszołomieniem i mimiką, ekstazą i naśladowaniem.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.