Z RACJI CHARAKTERU

Z racji swego charakteru przynależą one do świata za­bawy. Ponadto wywoływane przez nie wstrząsy odpowiadają dokładnie cechom zabawy: są krót­kie, przerywane, ściśle wyliczone, nieciągłe, jak kolejne rozgrywki czy starcia. Są też niezależne od świata rzeczywistego. Oddziałują dopóty, do­póki trwają. Gdy tylko machina zatrzyma się, jej działanie ustaje, nie pozostawiając u delikwenta innych śladów prócz lekkiego oszołomienia, po którym rychło przychodzi on do siebie.Chcąc zaszczepić oszołomienie w życiu codzien­nym, trzeba przejść od błyskawicznych skutków działania fizycznego do przewrotnego i wielo­znacznego działania chemii.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.