Z UPŁYWEM CZASU

W miarę upływu czasu, w miarę ewolucji, jakiej dana kultura podlega, to, co było instytucją, może oczywiście ulec degradacji. Umowa dawniej za­sadnicza staje się obecnie czysto formalną kon­wencją, której przestrzega się lub którą się po­mija, zależnie od chęci, ponieważ uznawanie jej jest rodzajem luksusu, szacownym anachroniz­mem nie mającym wpływu na aktualne działanie danego społeczeństwa. Stopniowo przebrzmiała forma okazywania czci spada do poziomu zwykłej reguły w zabawie. Sam jednak fakt, że w grze czy w zabawie można dojrzeć dawny istotny ele­ment mechanizmu społecznego, ujawnia niezwykłe powinowactwo i zaskakujące możliwości wymiany między tymi dwiema dziedzinami.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.