ZABAWY I ZABAWKI

W moim przekonaniu z antynomii tej można znaleźć wyjście. Duch zabawy ma istotne znacze­nie dla kultury, ale zabawy i zabawki są jego reliktami pozbawionymi większego znaczenia. Za­bawy i zabawki to niezrozumiałe pozostałości sta­nu minionego lub zapożyczenia z obcych kultur, wyzbyte swego sensu w ramach tej, która je sobie przyswoiła. Występują one zawsze poza normal­nym działaniem społeczeństwa, u którego je spo­tykamy. Są tam tylko tolerowane, podczas gdy w poprzednim okresie lub w społeczeństwie, z któ­rego się wywodzą, stanowiły nieodłączny składnik podstawowych instytucji świeckich lub sakral­nych. Wtedy, rzecz jasna, nie były bynajmniej za­bawami takimi, jak zabawy dzieci, ale przysługi­wały im już te istotne cechy zabawy, które traf­nie określił Huizinga.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.