ZABAWY W KOLE

W Anglii jest pewien okres przeznaczony na bawienie się bąkiem i gdy ktoś bawi się nim w innej porze roku, moż­na mu zabawkę skonfiskować. Jak wiadomo, daw­niej wsie, parafie i miasta miały ogromne „frygi”, które bractwa z okazji pewnych świąt obrzędowo puszczały w ruch. Tu także odnosimy wrażenie, że dziecięca zabawa w bąka ma jakąś ważką pre­historię.Zabawy w kole czy pantomimy zdają się kon­tynuować czy powielać jakąś zapomnianą liturgię, laki charakter mają we Francji zabawy zwane: „La Tour prends gardę”, „Le Pont du Nord” albo „Les Chevaliers du Guet”, w Anglii — „Jenny Jones” lub „OId Rogers”. Nie omieszkano także w scenariuszu takich za­baw odkryć reminiscencji porywania panny mło­dej, różnych tabu, obrzędów pogrzebowych i w ogóle rozmaitych zapomnianych obrzędów.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.