ZAKRES TEMATYCZNY

Znak szua odnosi się do gier i zabaw wymagających sprawności i zręczności; stosuje się go jednak także do określenia przekomarzania się, szermierki, ćwiczeń prowadzących do wydo­skonalenia się w jakiejś trudnej walce. Znak tou oznacza walkę w ścisłym znaczeniu tego słowa- walkę kogutów, pojedynek. Stosuje się jednak także do gier w karty. Wreszcie znak tu, którego żadną miarą nie można użyć w stosunku do gier i zabaw dziecięcych, oznacza gry hazardowe, za­kłady, „sądy boże”. Oznacza on także bluźnier- stwo, kuszenie losu uważane jest bowiem za świę­tokradczy zakład z losem.Szeroki zakres semantyczny słowa wan zasłu­guje chyba na szczególną uwagę.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.