ZAMIŁOWANIE DO WSPÓŁZAWODNICTWA

Zamiłowanie do współzawodnictwa, zdawanie się na los, przyjemność związana z naśladowaniem, pociąg do oszołomienia — to oczywiście mecha­nizmy o zasadniczym znaczeniu dla gier i zabaw, oddziaływanie ich jednak wpływa niewątpliwie na całe życie społeczeństwa. Gry i zabawy są uniwersalne, nie wszędzie jednak te same gry i zabawy cieszą się taką samą popularnością, tu gra się nade- wszystko w baseball, tam — w sza­chy. Podobnie też można postawić sobie pytanie, czy zasady gier i zabaw (agon, alea, mimicry, iliruc) nie występują w różnej mierze w różnych społeczeństwach poza sferą zabaw i gier i czy różnice w dozowaniu tak powszechnych zasad nie pociągają za sobą istotnych kontrastów w życiu zbiorowym, a może nawet instytucjonalnym róż­nych narodów.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.