ZASADNICZA PRZEMIANA

Nim jednak przystąpię do rozważań nad zasad­niczą przemianą, dzięki której świat maski i unie­sienia ustępuje światu zasługi i losu, muszę na tych wstępnych stronicach wskazać pokrótce inną symetrię. Jak widzieliśmy, alea wiąże się nade wszystko z agon, mimicry z ilinx. Równocześnie jednak warto zauważyć, że w ramach takiego związku jeden ze składników jawi się zawsze jako aktywny i owocny, drugi jako bierny i niszczy­cielski. Współzawodnictwo i naśladowanie mogą tworzyć i w istocie tworzą formy kulturowe, którym chęt­nie przyznaje się wartość bądź wychowawczą, bądź estetyczną. Wyrastają z nich instytucje trwa­łe, cieszące się poważaniem, liczne, prawie nie­odzowne. Współzawodnictwo ujęte w reguły — to sport; naśladowanie pojęte jako zabawa to teatr.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.