ZAWSZE W TAJEMNICY

Maski, sporządzane zawsze w tajemnicy, a po użyciu niszczone lub chowane, przeistaczają ofiarników w bóstwa, duchy, w zwierzęta-przodków, we wszelkiego rodzaju siły nadprzyrodzone, przeraża­jące i zapładniające.W warunkach nieprzytomnego zamętu i zgiełku, które same się podsycają czerpiąc wartość z włas­nego nadmiaru, działanie masek ma na celu odno­wienie, odmłodzenie, wskrzeszenie zarazem natury i społeczeństwa. Wdarcie się tych maszkar to wdarcie się sił, których człowiek się lęka i nad którymi nie panuje. Przybiera na siebie czasowo postać przerażających potęg, naśladuje je, utożsa­mia się z nimi i niebawem obcy sam sobie, wy­dany na pastwę obłędu, naprawdę czuje się bo­giem, którego pozór przybrał początkowo za po­mocą misternego lub prostackiego przebrania. Na­stępuje odwrócenie sytuacji: to człowiek budzi lęk, to on jest potęgą straszną i nieludzką.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.