ZGUBNE ZWIĄZKI

Inne związki okazują się zgubne. Wyrażają one dążności niepomiarkowane, nieludzkie, nie do opanowania, rodzaj straszliwego, fatalnego szału, który trzeba neutralizować. W społeczeństwach rządzonych przez maskę i hipnozę znajduje się niekiedy wyjście dzięki temu, że widowisko bierze górę nad transem, to znaczy maska czarownika staje się maską teatralną. W społeczeństwach rzą­dzonych przez związek zasług i przypadku wy­stępuje również stały wysiłek (realizowany ze zmiennym szczęściem i zmiennym tempem), by zmniejszyć udział przypadku na rzecz sprawiedli­wości. Wysiłek ten nosi miano postępu. A teraz pora rozważyć rolę, jaką podwójna re­lacja (naśladowanie i oszołomienie z jednej stro­ny, szczęście i zasługa — z drugiej) odgrywa w trakcie tej przygody, którą stanowią dzieje czło­wieka, widziane przez współczesną etnografię i historię.

 

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.