ZŁĄCZENIE SIĘ ENERGII

Dalej autor sugestywnie opisuje żarliwe oczekiwanie na maski w porze krótkotrwa­łego afrykańskiego zmierzchu, hipnotyczne bicie w tam-tamy, a potem nagłe pojawienie się masz­kar nadbiegających ogromnymi susami na szczud­łach, wysoko ponad najwyższymi trawami, wśród ogłuszającego hałasu, na który składają się tóżne niezwykłe dźwięki: gwizd, charczenie i war­kot rombów.Występuje tu nie tylko oszołomienie zrodzone ze złączenia się z energiami kosmicznymi — nie­przytomnego, rozpasanego, stanowiącego cel sam w sobie — burzliwa epifania bestialskich bóstw, które natychmiast powracają znów do swych mro­ków. Idzie również o zwykłe upojenie, jakie łączy się z sianiem grozy i przerażenia. Nade wszystko jednak te zjawy z zaświatów działają jako pierw­szy mechanizm władzy: maska stanowi rodzaj instytucji.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.