ZMIANA FUNKCJI

Zmieniła się ich funkcja społeczna, nie zaś ich natura. Doznane przez nie przemieszczenie i degradacja pozbawiły je zna­czenia politycznego i religijnego. Ale ten upadek, odłączając je od całości, objawia tylko zawierają­cą się w nich od początku strukturę zabawy. Pora na przykłady. Jeden z najistotniejszych i najciekawszych stanowi maska: przedmiot sa­kralny powszechnie używany, którego przekształ­cenie się w zabawkę wskazywać może na zasad­niczą mutację w dziejach kultury. Są jednak in­ne dobrze zbadane przypadki takiego właśnie przemieszczenia. „Słup szczęścia” wiąże się z mi­tem podboju nieba, piłka nożna — z walką o glob słoneczny, jaką toczyły dwie fratrie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.