ZOBACZYĆ CO SIĘ DZIEJE

W tej sytuacji warto może zobaczyć, co się dzieje z grą i zabawą, gdy zaciera się ścisła gra­nica dzieląca jej idealne reguły od wieloznacz­nych i przewrotnych praw rządzących życiem po­wszednim. Oczywiście gry i zabawy nie mogą jako takie wykroczyć poza właściwy sobie teren (szachownica, szranki, boisko, tor wyścigowy, sta­dion, scena) ani poza przeznaczony im czas, z któ­rego końcem nieuchronnie zamyka się ów nawias, jakim jest czas gry. Z natury rzeczy jednak gra i zabawa przybierze wówczas postać odmienną, czasami nieoczekiwaną.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.