ZWĄTPIENIE W MOŻLIWOŚCI

Zwątpiwszy we własne możliwości, w sens wysiłku i wytrwałości, czło­wiek próbuje postawić na swoim, poznając i wy­korzystując szanse dane mu przez los. Zamiast upierać się przy bezowocnym trudzie, oczekuje od kart lub gwiazd, że wskażą mu szczęśliwy mo­ment, sprzyjający poczynaniom, które powiodą do sukcesu. Przesąd jawi się więc jako wypaczenie alea, to znaczy jako zastosowanie w życiu rzeczywistym zasady alea, dzięki której nie oczekujemy niczego od siebie, licząc jedynie na los. Podobnie przedsta­wia się wypaczenie mimicry: następuje ono, gdy naśladowania nie uważa się tylko i wyłącznie za zabawę, gdy przebrany zaczyna wierzyć w real­ność roli, kostiumu i maski. Przestaje grać osobę, którą przedstawia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.