ZWIĄZKI ZAKAZANE

Zdarza się wreszcie, że między zasadniczymi tendencjami przeciwsta­wiającymi sobie różne rodzaje gier i zabaw wy­stępują związki o charakterze konstytucjonalnym. Niespodzianie ujawnia się zasadnicza ich współ- bieżność.Dlatego właśnie spośród sześciu możliwych związków między zasadami gier i zabaw — dwa jawią się jako przeciwne naturze, dwa — jako dopuszczalne i nic więcej, dwa zaś stanowią wy­raz istotnego powinowactwa.Warto przyjrzeć się bliżej formom tego rodzaju układów.Przede wszystkim jest rzeczą jasną, że oszoło­mienie nie mogłoby iść w parze z ujętym w re­guły współzawodnictwem. Bezwład, będący skut­kiem oszołomienia lub wywoływany w innych wypadkach ślepą furią, stanowi dokładne przeci­wieństwo kontrolowanego wysiłku.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.