ZWIĄZKI ZASADNICZE

Tu również mamy do czynienia ze sprzę­żeniem dwu tendencji, mimicry bowiem nie tylko nie szkodzi zasadzie agon, ale jeszcze ją wzmacnia dzięki temu, że żaden ze współzawodników nie chce rozczarować obecnych, zarazem oklaskują­cych go i kontrolujących. Czuje się uczestnikiem przedstawienia, musi grać jak najlepiej, tzn. z jed­nej strony przestrzegając reguł, z drugiej zaś — dokładając wszelkich wysiłków dla osiągnięcia zwycięstwa.Pozostaje jeszcze rozważenie przypadków, gdy stwierdzamy istotną zgodność między zasadamigier czy zabaw. Na szczególną uwagę zasługuje tu dokładna symetria zachodząca między charak­terem agon oraz ale a: obie te formy są równo­ległe, a zarazem uzupełniają się. Zarówno agon, jak alea domagają się absolutnej sprawiedliwości, matematycznej równości szans, która powinna przynajmniej w miarę możliwości zbliżać się o ideału.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.