Zwróćmy uwagę, jak znakomicie i z jaką pasją potrafią gospodarzyć

Zwróćmy uwagę, jak znakomicie i z jaką pasją potrafią gospodarzyć na campirj- v gu oraz’ile praktycznej pomysłowości wykazują przy majsterko-J waniu. Nie, stanowczo nie ma „naturalnego” rozdziału czynnoś między płciami, nawet jak chodzi o gotowanie (z powodzenie..też mężczyźni szyją na maszynie). Każdy członek rodziny po. winien mieć przydzielone mu zadania do wykonania, aby resztę; czasu mógł wykorzystać na własny użytek. Imieniny w rodzinie tym się odznaczają, że prezenty dla 90łe| nizanta mogą być wybierane z całą swobodą. Mogą być na\ -bardzo drogie albo odwrotnie, całkiem tanie, albo symboliczna jak kwiaty czy maskotki. Dzień imienin członka rodziny powinien być dniem zgody się samo przez się rozumie. Nie wolno w tym dniu robić solem** zantowi przykrości ani wszczynać domowej zwady.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.