ŻYCIE ZBIOROWE

Nie zamierzam wcale twierdzić, jakoby życie zbiorowe narodów i różne ich instytucje stano­wiły rodzaj gier i zabaw rządzonych przez agon, alea, mimicry i ilinx. Uważam — wręcz przeciw­nie — że dziedzina gry i zabawy stanowi jedynie rodzaj niewielkiej wysepki poświęconej na zasa­dzie konwencji zawodom ujętym w reguły, ry­zyku bardzo ściśle ograniczonemu, udawaniu, które pozostaje bez konsekwencji, oraz niewinnym pa­nikom. Podejrzewam jednak, że zasady gier i za­baw, stanowiące upartą i rozpowszechnioną prze­słankę ludzkich działań — tak upartą i tak roz­powszechnioną, że zasady owe wydają się czymś stałym i powszechnym — muszą wyciskać swe głębokie piętno na typach społeczeństw.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.